Uvedené materiály k programu prevence dětské úrazovosti jsou k dispozici všem, kteří pracují s dětmi ve školách i ve svém volném čase. Využití materiálů pro jiné než osobní a vzdělávací účely je vázáno na souhlas VZP ČR.