Váš projekt má pro nás všechny smysl


To jsou slova, která nám po skončení naší besedy napsala paní učitelka Marcela Paďourková ze ZŠ Černovice. Za její krásné ocenění projektu VZPoura úrazům a našich ambasadorů moc děkujeme. Udělala nám velikou radost, a tak nám dovolte podělit se o slova chvály i s vámi. 

Dobrý den,

dnes za námi do ZŠ Černovice do 2.–5. třídy přijeli ambasadoři Vašeho projektu. Za naši školu bych chtěla moc poděkovat za tento velmi přínosný projekt, hlavně tedy paní Jarmile Onderkové a panu Pavlu Brožovi, kteří velmi ochotně zodpověděli všechny dotazy našich dětí a informovali nás o pro žáky důležitých poznatcích ohledně úrazů a jejich předcházení.

Děti, ale i my učitelé, jsme po besedě byli plni rozporuplných pocitů a věříme, že tento projekt má pro nás všechny smysl. 

Ještě jednou děkujeme a pokud se nám podaří zarezervovat, tak objednáme setkání i pro vyšší ročníky naší školy.

S pozdravem
za ZŠ Černovice
Marcela Paďourková

ZŠ Černošice