VZPoura úrazům je tu již 8 let pro bezpečné dětství


Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky s názvem „VZPoura úrazům“ slaví tento rok již 8 let svého fungování. Po celou dobu je tu pro děti a mladé lidi, aby na skutečných příbězích ze života vysvětlil, jak se vyvarovat úrazu a co udělat pro bezpečnost svoji i kamarádů.

Ambasadory (školiteli) projektu jsou zaměstnanci VZP ČR, kteří z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu. Na školních besedách vysvětlují dětem a studentům, jak účinně předcházet úrazům, motivují k péči o vlastní zdraví a učí je, jak omezit riziko úrazu na minimum.

„S ambasadory se můžete seznámit v jejich medailoncích a zamyslet se nad tím, jak jedna krátká chvilka nebo malé zaváhání může od základu změnit celý život,“ uvádí PhDr. Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP ČR pro služby klientům. „Silné a inspirující životní příběhy, se kterými navštěvují školy nebo táborové besedy, se dotknou každého z nás,“ dodává Duškov.

Od začátku projektu navštívili ambasadoři již více než 2500 škol a letních dětských táborů po celé České republice. Jejich životní příběh a důležité informace o prevenci si tak vyslechlo 150 tisíc dětí a studentů.

 
Zájem o projekt je skutečně obrovský. Vypsané termíny besed jsou vždy okamžitě rezervovány. O tom, že tento projekt má opravdový smysl, svědčí pochvalné reakce účastníků besed, které jsou největší odměnou jak pro samotnou VZP ČR, tak pro ambasadory projektu. Ze ZŠ Zlatá stezka v Prachaticích přišla do VZP ČR nedávno pochvala: „Děkuji jménem svým i svých žáků oběma ambasadorům za návštěvu. Bravurně si poradili se specifiky věkově i rozumově smíšené skupiny, beseda se nesla v příjemné atmosféře, ambasadoři hovořili srozumitelně, udržovali pozornost posluchačů, v učebně se střídal smích s mrazivým tichem. Domnívám se, že setkání splnilo účel – starší žáci si chtěli o vyslechnutých příbězích povídat i později ve třídě. Ohromný dojem na ně udělala prezentace o sportu s handicapem, zajímal je i každodenní život s trvalými následky, pan Honza je nadchl tím, že jim dovolil nahlédnout do svého upraveného osobního automobilu. Ambasadoři nepoučovali, nestrašili, jen vyprávěli a upozorňovali na rizika (např. na „nevinné“ houpání na židlích – častý nešvar starších žáků) s tím, že odpovědnost už je na každém z nás. A z pozice někoho, kdo zná, kdo zažil, je sdělení nesmírně silné. Respekt oběma pánům, slovy mého žáka osmého ročníku ‚jsou to borci.“

Spolu s prevencí se v besedách nese také sdělení, že život na vozíku neznamená fatální konec. Potvrzuje to například reakce žáka ze SOŠ mediální grafiky a polygrafie Rumburk: „Besedu hodnotím skvěle. Parádně jsem rozuměl. Podstatné pro mě bylo slyšet, že když skončíte na vozíku, tak to neznamená konec života. Je prostě hromada možností, jak žít.“

Ambasadoři projektu VZPoura úrazům

Zájemcům o besedu nabízí VZP ČR jednak možnost přihlásit se k odběru novinek, ve kterých budou informováni o nových volných termínech, a také stažení edukačních materiálů, se kterými lze pracovat samostatně nebo v návaznosti na besedu.