Ohlédnutí za soutěží o knihu Vozíčkov


Soutěž o dětskou interaktivní knihu Vozíčkov, která probíhala při školních besedách VZPoury úrazům v dubnu a květnu, již skončila. Na základních školách napříč celou Českou republikou bylo našimi ambasadory rozdáno 30 kusů této úžasné interaktivní knihy.

Všem výhercům srdečně gratulujeme! Věříme, že se vítězné třídní kolektivy o knihu rády podělí se spolužáky z ostatních tříd, a že budou mít z knih radost a užitek i celé školy.

soutěž Vozíčkov
soutěž Vozíčkov

Kniha Vozíčkov je nejen poučná, ale také zábavná. Hlavním cílem autorů je probudit ve čtenářích více empatie vůči lidem na vozíku a ukázat jim, na co si mají dát pozor, aby předešli životu s hendikepem. Stejné poslání si klade za cíl i náš projekt VZPoura úrazům, který stál na začátku vzniku této knihy.

Prostřednictvím fotografií vám nabízíme ohlédnutí za soutěží, pohled na příjemnou soutěžní atmosféru a radost výherců.

soutěž Vozíčkov
soutěž Vozíčkov
soutěž Vozíčkov
soutěž Vozíčkov
soutěž Vozíčkov
soutěž Vozíčkov