Soutěžíme o knihu Vozíčkov


V průběhu měsíce dubna a května probíhá při školních besedách VZPoury úrazům soutěž o dětskou interaktivní knihu Vozíčkov. Ve školách bychom rádi touto cestou rozdali 30 kusů těchto úžasných a poučných knih.

Stačí, aby děti společně v dotazníku odpověděly na tři jednoduché otázky týkající se bezpečnosti. Při pročítání dubnových odpovědí nám udělalo radost, že děti o úrazech hodně přemýšlí a ví, jak se účelně chránit. Věříme, že k tomu přispělo i povídání s ambasadory při naší besedě. Zároveň nám občas dětská bezprostřednost a kreativita odpovědí příjemně zlepšila náladu. Už teď se těšíme na další odpovědi a jsme napnutí, čím nás děti překvapí další měsíc.

soutěž Vozíčkov
soutěž Vozíčkov

Třída, která splnila úkol nejlépe, již obdržela jako odměnu knihu Vozíčkov. Některé děti ji obdržely přímo z rukou spoluautora knihy, našeho ambasadora Zbyňka Švehly, který v ní představuje dětem svět lidí na vozíku a snaží se ukázat, na co si dát pozor, abychom předešli životu s hendikepem.

V knize se zároveň odráží zkušenosti, zážitky a postřehy ze školních besed, které Zbyněk nasbíral za šest let svého působení v projektu VZPoura úrazům. Na fotografiích se můžete sami přesvědčit, jaká panovala při předávání knihy příjemná atmosféra.

Soutěž bude probíhat ještě celý měsíc květen a po jejím skončení vám opět představíme některé nejzajímavější odpovědi a fotografie výherců.

soutěž Vozíčkov
soutěž Vozíčkov
soutěž Vozíčkov
soutěž Vozíčkov
soutěž Vozíčkov
soutěž Vozíčkov