Projekt VZPoura úrazům se dlouhodobě snaží o prevenci úrazů u dětí a mladistvých pořádáním edukačních setkání s hendikepovanými pracovníky VZP ČR. Jsme si vědomi toho, že s prevencí úrazů je dobré začít co nejdříve. Proto VZPoura úrazům vyráží na besedy s dětmi všech věkových kategorií po celé České republice.  

A jak probíhají setkání s ambasadory?

Vaši školu může navštívit jeden nebo dva ambasadoři projektu, a to dle jejich pracovního a projektového vytížení.

V jeden den můžeme na vaší škole uspořádat až tři 90minutové besedy za sebou. Pokud máte větší počet dětí a tři besedy vám nebudou stačit, objednejte si prosím další termín na jiný den. Bohužel není možné zrealizovat na jedné škole souběžné besedy ve více třídách najednou.

Beseda u dětí v mateřských školách trvá 45 minut a je určena pro 20–30 předškoláků.

  • Máme již ověřeno, že předškoláci v tomto čase krásně udrží pozornost a ambasadorům doslova visí na rtech. Dáváme si záležet, abychom děti poučili o úrazech formou hry s obrázky a co nejvíce je zapojili do povídání s ambasadory.

Beseda s dětmi ze základních, středních a vyšších odborných škol trvá 90 minut a může se jí zúčastnit 20–30 žáků.

  • Od setkání můžete očekávat osobní příběh ambasadora. Každý z nich se musel se svým ochrnutím nějak vypořádat, což nebylo ani v jednom případě vůbec snadné.
  • Otevřenou diskusi na jakékoli téma, ať už vás zajímá samotný úraz a možnosti prevence, nebo poúrazové sportovní aktivity. Můžete se zeptat úplně na cokoli, nic není tabu.
  • Sami se přesvědčíte, že po vážném úrazu sice život nekončí, rozhodně ale není o co stát!

V zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při besedách doporučujeme zajistit pedagogický dohled.

UPOZORNĚNÍ: Naši ambasadoři se pohybují na vozíku a školy navštěvují bez doprovodu asistentů. V případě, že vaše škola nemá bezbariérový přístup, prosíme o zorganizování edukačního setkání v nižším podlaží a/nebo o případnou pomoc našim ambasadorům při přemisťování po schodech.

Své setkání se VZPourou úrazům si můžete rezervovat, zároveň si můžete stáhnout i edukační materiály či video.

Rezervovat besedu
 

Beseda
Beseda