Za dlouhodobou činnost v prevenci úrazů poděkoval ambasadorům Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP ČR


U příležitosti 8letého výročí projektu VZPoura úrazům poděkoval našim ambasadorům za jejich zásluhy na fungování a rozvoji projektu PhDr. Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP ČR pro služby klientům. Ocenil jejich nasazení při edukaci žáků a studentů, popřál jim hodně pozorných posluchačů na besedách a dobré zdraví do dalších let.   

K poděkování za přínosnou a smysluplnou edukační práci ambasadorů se připojil i partner Klubu pevného zdraví, společnost Dentalweb, která se specializuje na produkty pro dentální hygienu, jako jsou sonické kartáčky, dentální sprchy a další. Ta jako poděkování poskytla ambasadorům sonické kartáčky Magnitudal Quake.

Ambasadoři projektu VZPoura úrazům