VZPoura úrazům navštívila MŠ v Košířích


Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Tento benefit je poskytován všem školám bezplatně, aby byly děti informovány o tom, jak úrazům a jejich následkům účinně předcházet.

Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání  snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Mateřskou školu navštíví jeden, nebo dva ambasadoři projektu,  pohovoří o svém úrazu a o životě s následným postižením. Součástí setkání jsou interaktivní soutěže a diskuse na téma úrazů. 

Právě hendikepovaní pracovníci VZP ČR z vlastní zkušenosti vědí, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu a dokážou děti  motivovat k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí v jejich okolí. Společným úsilím tak přispíváme k tomu, aby nepřibývalo dětí, jež v důsledku úrazu žijí s celoživotním postižením. 

Zdroj: https://www.skolkaduha.cz/events/vzpoura-urazum-2/