Seriál: První pomoc, díl 3.


Téma: resuscitace

Když se řekne resuscitace, každý z nás si asi představí metodu oživování spojenou s masáží srdce a dýcháním z úst do úst. Málokdo ale ví, jak přesně při resuscitaci postupovat, natož aby dokázal toto umění převést do praxe. Ve třetím díle našeho seriálu První pomoc jsme se proto zaměřili právě na toto téma, abyste byli skutečně schopni zachraňovat životy druhých.  

Co je vlastně resuscitace?

Resuscitace neboli oživování spočívá v poskytování první pomoci v případě, že je postižená osoba v bezvědomí, nedýchá a má zástavu srdce. Nejčastější příčinou takového stavu bývá u dospělých srdeční příhoda a u dětí dušení. Cílem oživování je pomocí srdeční masáže a případně umělého dýchání obnovit krevní oběh nebo alespoň zpomalit odumírání mozkových buněk způsobené nedostatkem kyslíku.  

První pomoc!

Pro zahájení resuscitace je naprosto zásadní neztrácet čas. Lidský mozek totiž vydrží bez přívodu kyslíku pouze 4 až 5 minut. I pokud máte pochybnosti o tom, zda dotyčná osoba potřebuje oživovat, nebo ne, raději se srdeční masáží začněte, než abyste zbytečně otáleli a riskovali tak, že zemře.

A jak přesně postupovat? Pro vaši lepší orientaci jsme pro vás připravili následující přehled:

1.       Zkontrolujte, zda je postižená osoba při vědomí!

  • Jemně s ní zatřeste a hlasitě ji oslovte.

2.       Když nereaguje, ověřte si, zda pravidelně dýchá.

  • Položte svou ruku mezi její hruď a břicho a nahmatejte pohyby hrudníku. POZOR! Lapavé dechy nestačí, ty jsou i při zastaveném srdci. Pokud nedýchá normálně, uvolněte jí dýchací cesty tak, že jí vleže zakloníte hlavu, případně vyčistíte ústa (odstraníte z nich cizí předměty, zvratky apod.).

3.       Volejte záchrannou službu 155 a zahajte resuscitaci!

  • Položte zápěstní hranu své ruky na střed hrudníku mezi bradavkami postižené osoby. Shora přiložte druhou ruku a prsty propleťte. Toto místo stlačujte propnutými pažemi vahou horní poloviny svého těla.
  • Frekvence stlačení je 100–120 za minutu (téměř 2 stlačení za vteřinu)
  • Hloubka stlačení je 5–6 cm (u malých dětí přibližně do 1/3 hrudníku)
  • Po 30 stlačeních následují 2 pomalé klidné vdechy (u malých dětí se vdechuje zároveň do úst i nosu). Pokud nejste prakticky vyškoleni v umělém dýchání, zůstaňte pouze u masáže srdce.
  • V resuscitaci pokračujte, dokud se s obnovením krevního oběhu a dýchání neobjeví známky života – kašlání, polykání, pohyb, otevření očí, nebo dokud si pacienta nepřevezme zdravotnická záchranná služba.

Přečtěte si předešlé díly našeho seriálu:

Seriál: První pomoc, díl 1.

Seriál: První pomoc, díl 2.