Seriál: První pomoc, díl 2.


Téma: popáleniny

V našem seriálu První pomoc se pravidelně věnujeme jednotlivým druhům úrazů a způsobům jejich ošetření u dětí i dospělých. Tentokrát jsme se zaměřili na téma popálenin, které patří vzhledem ke svým devastujícím a trvalým následkům k těm nejzávažnějším zraněním.

Co je vlastně popálenina?

Popálenina je úraz způsobený účinkem vysoké teploty na kůži, sliznici nebo hlouběji uložené tkáně. Způsobuje silné bolesti, je spojena s rizikem následné infekce a při větším rozsahu ohrožuje i život zraněného. Následky bývají závažné především u dětí, jejichž kůže je velmi jemná a u nichž může i jeden převržený hrnek horké kávy znamenat popáleniny na většině povrchu těla.   

Stupně závažnosti

Podle intenzity poškození kůže a podkožních částí se u popálenin rozlišují tři stupně. Při prvním stupni dochází k popálení povrchových vrstev kůže, které jsou následkem toho zarudlé a silně bolí. Popáleniny druhého stupně zasahují i do podkoží a vznikají puchýře, u nichž hrozí nebezpečí následné infekce. Bolest je výraznější a člověk se může dostat do stavu šoku. Šok přitom může způsobit i smrt, protože v takovém stavu není organismus schopen zásobovat tkáně kyslíkem a odvádět z nich toxické látky. Při třetím, nejzávažnějším stupni popálenin jsou postiženy všechny vrstvy kůže, dochází ke zničení nervových zakončení. Kůže je voskově bílá až zuhelnatělá a prakticky vždy vzniká stav šoku.

Mezi typické příznaky popálenin tedy patří:

  • bolest
  • viditelné poškození kůže – zarudnutí až zbělání, puchýře, příškvary
  • stav šoku.

Závažnost popálenin bývá také posuzována podle jejich rozsahu na celkovém povrchu těla. Za těžký popáleninový úraz se považuje:

  • u dětí do dvou let – 5 % povrchu těla
  • u dětí ve věku od 3 do 10 let – 10 % povrchu těla
  • u dětí od 11 do 15 let – 15 % povrchu těla
  • u dospělých – 20 % povrchu těla
  • u lidí nad 70 let – 10 % povrchu těla
  • popáleniny menšího rozsahu, ale v kritických místech, jako jsou obličej, krk, dlaně, chodidla nebo genitálie.

První pomoc!

Zásadním pravidlem při ošetřování popálenin je okamžitě postižené místo chladit, nejlépe pod tekoucí studenou vodou, ale nikdy ne ledem. Zároveň je však nutné dbát na riziko podchlazení, obzvlášť u dětí, které ztrácejí tělesnou teplotu rychleji než dospělí. Abyste podchlazení u dětí předešli, zchlaďte trup a hlavu pouze jednorázově. U dospělých můžete chladit dle pocitů popáleného asi 15 až 20 minut, dokud přináší úlevu. V případě závažnějších popálenin urychleně volejte záchrannou službu na lince 155. Popálených míst se nedotýkejte a nesnažte se z ran odstranit přilepené šatstvo. Na popáleniny nenanášejte žádné krémy ani zásypy.

Kdy vyhledat lékaře?

Záchrannou službu volejte vždy, pokud dojde k popáleninám na hlavě, dlaních, chodidlech nebo genitáliích. U rozsáhlejších popálenin druhého a třetího stupně dochází zpravidla k velmi rychlému rozvoji popáleninového šoku přesunem tekutin z krve do postižených míst. Následně může dojít k ohrožení života. I zde je tedy velmi důležitý rychlý transport do nemocnice. Vyhledat lékaře je však vhodné i při menších popáleninách, protože záleží nejen na rozsahu, ale i na stupni popálení, a ten nemusí laik rozeznat.

Přečtěte si předešlý díl našeho seriálu:

Seriál: První pomoc, díl 1.