Seriál: Jak se vyhnout úrazům? Díl 4.


Seriál: Jak se vyhnout úrazům? Díl 4.

Téma: Otrava

Náhodná otrava například zkaženým jídlem nebo pitím patří mezi poměrně časté příhody u dětí i dospělých. S lehčí otravou se vaše tělo obvykle vypořádá samo. Chvíli je vám nevolno, ale pak váš organismus jedovaté látky vyloučí a už se zase cítíte dobře. Otrava však může v některých případech skončit i smrtí. Proto je dobré rozpoznat zavčas její příznaky a hlavně dodržovat pravidla, která vám pomohou se jí vyvarovat. Právě tomuto tématu je věnován dnešní díl našeho pravidelného seriálu Jak se vyhnout úrazům.  

Otrava a její příznaky

Co je vlastně otrava a jak k ní dochází? Otrava je akutní a často i život ohrožující stav vyvolaný přítomností jedu v těle. Mezi její nejčastější příznaky patří:

 • pocity nevolnosti – zvracení a průjem
 • pocení
 • malátnost nebo poruchy vědomí
 • dezorientace – nejste schopni přesně říct, kde a v jakém čase se nacházíte.

Toxikologické informační středisko

Tel: 224 91 92 93

Že nevíte, k čemu je dobré znát číslo na Toxikologické informační středisko? Může se vám hodit v případě požití léků nebo chemických látek. Na této lince vám po nahlášení názvu chemického výrobku, jeho množství a váhy postižené osoby okamžitě sdělí, jestli došlo k otravě a jak máte dále postupovat.

K otravě může v zásadě dojít čtyřmi způsoby:

 • požitím nebezpečných látek – např. otrava houbami, alkoholem, zkaženým jídlem či pitím, léky a chemickými prostředky
 • vdechováním jedovatých látek – např. kouření drog, vdechnutí jedovatých plynů
 • přes kůži – např. poleptání nebezpečnou chemikálií
 • krví – např. aplikace drog, nesprávné podání léků.

První pomoc

U většiny otrav, ke kterým došlo požitím nebezpečné látky, zejména nějaké chemikálie, prospěje důkladné vypláchnutí úst a podání živočišného uhlí, obvykle 3–5 tablet. Bez porady s lékařem se však nesnažte vyvolávat zvracení nebo dávat otrávenému člověku napít. V současnosti totiž existuje tolik druhů chemických látek se zcela odlišnými chemickými vlastnostmi, že jediným univerzálním receptem je přivolat záchrannou službu (155) nebo kontaktovat Toxikologické informační středisko (224 91 92 93).  

Čeho se vyvarovat?

Jaká pravidla byste měli dodržovat, abyste se nebezpečí otravy vyhnuli?1

 • Léky vám musí vždy předepsat lékař a dávat by vám je měli rodiče. Sami si nikdy žádné neberte.
 • Z lesních hub a plodů sbírejte jen ty, o nichž bezpečně víte, že jsou jedlé. Některé jedovaté plody se přitom mohou hodně podobat jedlým. Proto se vždy radši zeptejte rodičů, jestli je můžete jíst.
 • Čisticí prostředky a chemikálie používané v domácnosti jsou často žíraviny, hořlaviny nebo jedy. Zásadně je tedy neochutnávejte a raději s nimi nemanipulujte. Pokud máte doma například malého sourozence nebo domácí zvířata, pak by měly být uloženy mimo jejich dosah.
 • Jedovaté mohou být i pokojové rostliny. Obzvlášť u menších dětí je třeba dávat pozor, aby nežvýkaly jejich listy.
 • Před jídlem si vždy umyjte ruce mýdlem a teplou vodou. Asi vám ani nemusíme připomínat, že odhozené a špinavé potraviny nejíme!
 • Ovoce nebo zelenina mohou být chemicky ošetřené. Vždy je tedy před jídlem pořádně umyjte a očistěte.
 • Ucítíte-li zápach unikajícího plynu, otevřete okna i dveře a dojděte pro pomoc.
 • Pozor na otravu alkoholem! Určitě víte, že v České republice platí pro děti a mladé lidi do 18 let zákaz pití alkoholu.2

Možná se vám některá z uvedených varování zdají být přehnaná a jak se říká „pro mrňata“. Věřte ale, že v dnešní době jsme obklopeni takovým množstvím chemických látek (ve vzduchu, ve vodě, v potravinách), že opatrnosti nikdy nezbývá. Dbejte na své zdraví a udělejte vše pro to, abyste riziko případné otravy snížili na minimum.


[1] Zdroj: Dětství bez úrazů, Metodika k prevenci dětských úrazů, http://detstvibezurazu.cz/wp-content/uploads/2014/04/DBU_prevence_urazu.pdf

[2] Všeobecná zdravotní pojišťovna v letošním roce přispívá až 500 Kč na diagnostické proužky pro zjištění přítomnosti návykových látek v rámci léčby závislosti u dětí i dospělých.

Pročtěte si předešlé díly našeho seriálu:

Seriál: Jak se vyhnout úrazům? Díl 1.

Seriál: Jak se vyhnout úrazům? Díl 2.

Seriál: Jak se vyhnout úrazům? Díl 3.