Modely páteře pomáhají dětem vnímat křehkost lidského těla


Jak dětem přiblížit stavbu a zároveň křehkost lidského těla? Nejlépe názorně, a proto na besedách VZPoury úrazům využívají naši ambasadoři modelů. Žáky tak účinněji varují před neuvážlivým jednáním a zraněními.

Modely páteře

Děti si mohou osahat propracovaný model krčních obratlů, bederní páteře i repliku lidské páteře ve skutečné velikosti. Uvědomí si, že právě obratle chrání míchu, jejíž poškození má obrovský dopad na nervový systém našeho těla. Na vlastní oči také porovnají velikostní rozdíl mezi obratli bederními a krčními. Lépe tak pochopí, proč jsou krční obratle náchylnější k úrazům a proč je třeba chránit si především krk a horní část trupu. Právě zranění v uvedených partiích vede k těm nejtěžším úrazům s doživotními následky.

S modely jsou besedy VZPoury atraktivnější a působivější, což dokazuje také zájem dětí, které si repliky prohlížejí i o přestávkách.

Modely páteře
Modely páteře
Modely páteře
Modely páteře