Beseda v ZŠ Vetrusy se vydařila. Děkujeme za pochvalu.


Každá zpětná reakce z navštívených škol a školek nás vždy velmi potěší. Největší radost samozřejmě máme z pochvalných reakcí, které nás utvrzují v tom, že náš projekt skutečně dává smysl. Ceníme si však všech připomínek, jež nás posouvají dál. 

V poslední době nám obrovskou radost udělal pochvalný e-mail od paní učitelky ze Základní školy Veltrusy, který zde pro naši i vaši potěchu otiskujeme.  

Dobrý den,

ráda bych vyjádřila velké poděkování za uskutečnění projektu Vzpoura úrazům v naší škole. Málokdy se podaří uskutečnit takovou besedu, která dokonale zaujme všechny děti napříč ročníky a má tak velký preventivní dopad. Celý projekt velice kladně hodnotili jak žáci, tak zúčastnění pedagogové. Dokonce se nám dostalo poděkování i ze strany rodičů, což se opravdu nestává. Osobně mohu program vyzdvihnout nejen jako třídní učitelka, ale i jako matka dvou dětí, které program absolvovaly a zanechal v nich hluboký dojem. Největší dík patří ambasadorům projektu, všichni byli úžasní, milí, vstřícní a profesionální. Mají náš velký obdiv a respekt. Jejich práce je velice záslužná. Děkujeme!

S úctou

Mgr. Lenka Homolková

ZŠ Veltrusy