Ambasadoři VZPoury prohlubují své znalosti na odborném školení


Poúrazová léčba a současná medicína. Právě tato oblast velmi často zajímá žáky a studenty na besedách VZPoury úrazům. Naši ambasadoři proto stále prohlubují své vědomosti, aby mohli poctivě odpovídat na všechny dotazy.

Pomáhá jim v tom doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., primář spinální jednotky Fakultní nemocnice v Motole, u kterého v květnu absolvovali odborné školení se zaměřením na páteř, její poranění a neurologické poruchy. Docent Kříž je sám po úrazu na vozíčku, a přesto se léta stará o pacienty s poranění míchy, učí studenty medicíny a věnuje se i výzkumu v tomto oboru.

Ambasadoři na přednášce MUDr. Kříže

V průběhu přednášky bylo podrobně probráno složení páteře a umístění míchy i to, jak vlivem úrazu dochází k poškození pohybového a nervového aparátu, které často vede k ochrnutí svalů. Účastníci se dozvěděli, proč je nutné poranění řešit zavčas operací a také jaké jsou možnosti poúrazové rehabilitace včetně informací, kterým směrem se ubírá současný výzkum.

A jaké jsou nejčastější příčiny poranění páteře a poškození míchy z pohledu docenta Kříže? Na prvním místě se jedná o pády z výšky, těsně následují dopravní nehody, dále jsou to úrazy při sportu a skoky do neznámé vody.

Právě varování před všemi riziky a podrobná edukace je už téměř devět let obsahem besed VZPoury úrazům. Prevence má totiž smysl.