Ambasadoři se stále školí a zdokonalují


Ambasadoři VZPoury úrazům stále zdokonalují dovednosti a schopnosti, které jsou potřebné při vedení edukačních besed na školách a pro zkvalitnění projektu. Pravidelně absolvují různé rozvojové kurzy a workshopy a zlepšují své prezentační a rétorické dovednosti. Rozšiřují také své znalosti z oblasti zdravovědy a poskytování první pomoci.

Začátkem května si opět otestovali své vědomosti absolvováním celodenního kurzu první pomoci. Školení bylo rozděleno na dvě části. Během dopoledne převládala důležitá teorie. Odpoledne proběhly praktické ukázky a nácvik v modelových situacích. Ambasadoři si vyzkoušeli zásady resuscitace dětí i dospělých se zapojením umělého dýchání. Naučili se zastavit tepenné krvácení, ošetřit rány i uvést zraněného do stabilizované polohy. Dozvěděli se, jak se zachovat a postupovat v případě popálenin, otravy, bodnutí hmyzem, zástavy dechu a v mnoha dalších zdraví nebezpečných situacích.

Teoretické a praktické zvládnutí všech dovedností a znalostí pomůže ambasadorům k ještě efektivnějšímu působení na děti a studenty tak, aby byly opatrné nejen ve školách, ale i ve svém volném čase.

Ambasadoři se stále školí a zdokonalují
Ambasadoři se stále školí a zdokonalují
Ambasadoři se stále školí a zdokonalují
Ambasadoři se stále školí a zdokonalují